Nature vs Architecture

2018

For the last 150 years, we have been driven by the idea of industrialization, tremendous economic growth, birth of big factories, technical progress and exponential increase of cities amount. But something has changed, we became aware of the nature value. Living in big cities, using smartphones and laptops, driving cars we are craving time in peace away from the noise and technology. Increasingly we are trying to incorporate nature into our architecture (eco house building, urban gardening, outdoor restaurants, creation of green parks in the cities etc.) Is there a conflicting pull between our desire to be part of opposites – urban and natural environments? City life and natural life are often divided and matched against each other. Many of us feel ourselves pulled between conflicted desired things. On the one hand, opportunities, resources, energy, comfort, and communication which cities provide, and, on the other, natural life with fresh air, clean water and peace. We love natural flowers in our flats, green lawns near the houses, to hike the snowy mountains and enjoy sunbathing near the sea during weekends. So, can we find balance of existence in both worlds? Are we modern humanity technological beings, natural beings or both? In the “Nature vs Architecture” multimedia exhibit young Ukrainian artist Yulia Beliaeva brings this topic into public discourse. She explores if it is possible to separate both – existence in technology and nature. She uses gallery walls as canvas and creates virtual 3D projections that imitate water and natural landscapes. Visiting the exhibition, you will be able to explore and manipulate with nature using personal computer. Photos of the city landscapes will remind you that you are in the natural and architectural environment simultaneously.

Природа vs. архітектура
З часів початку індустріалізації наші суспільства прагнуть до економічного зростання, технічного прогресу та урбанізації. Фактично, сьогодні в містах проживає більше половини світового населення. Але останнім часом наше прагнення до індустріалізації змінилось в сторону розуміння цінності природи. Так само, як стрімко збільшується кількість міських жителів, і ми стаємо дедалі більше залежними від персональних пристроїв та інших технологій, у нас збільшилось прагнення втекти від метушні та шуму міського життя. Явища, такі як екологічне житло, міське садівництво, ресторани на відкритому повітрі та “зелені” міські ініціативи, демонструють, як ми намагаємось повернути природу назад у наше міське життя. Чи можна інтегрувати природу та архітектуру, чи ці протилежні середовища непримиренно конфліктують?

Міське життя і природа нерідко протиставляються одне одному. Багато хто з нас почувається між двох протилежних полюсів: з одного боку, прагнення до можливостей, ресурсів, енергії, комфорту, інновацій та спілкування, що є в містах, а з іншого – бажання насолоди часом на природі, свіжим повітрям, чистою водою та спокоєм. Ми любимо мати справжні квіти у квартирах на підвіконні, зелені галявини біля наших будинків, походи в гори та сонячні ванни біля моря на вихідних. Тож, чи можливо одночасно існувати в обох світах? Ми технологічні чи природні істоти, або ж симбіоз?

У мультимедійній виставці “Природа vs. Архітектура” молода українська художниця Юлія Бєляєва виводить цю тему в публічний дискурс. Вона використовує стіни галереї як полотно і створює віртуальні 3D-проекції, які імітують воду та природні ландшафти. Відвідувач може досліджувати та маніпулювати природою, взаємодіючи з арт-об’єктами. Фотографії міських пейзажів, що доповнюють експозицію, виступають нагадуванням про те, що природне та архітектурне середовище існують в одному часі та просторі.